سمیه رام (پژوهشگر)

سمیه رام، معاون پژوهشی بنیاد تربیتی حیات و  عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و همچنین انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران است. حیطه‌ی پژوهشی وی موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد که در میان آن‌ها موضوع آموزش خویشتن بانی (تقوا) در مرکز توجه قرار دارد.

تحصیلات
سمیه رام دانش آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق علیه السلام در رشته مدیریت آموزشی و دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی تعلیم و تربیت اسلامی، از گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران است. 

سوابق و مسئولیت ها
سمیه رام پژوهشگر و مدرس دانشگاه است و سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، امام صادق و الزهرا را در کارنامه‌ی کاری خود دارد.

از جمله سوابق فعالیتهای او می توان به موارد زیر اشاره نمود:

* معاون پژوهشی بنیاد تربیتی حیات 

* عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

* عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

پژوهش ها
فعالیت های پژوهشی سمیه رام در موضوعات مختلفی صورت پذیرفته است که در میان آن‌ها موضوع آموزش خویشتن بانی (تقوا) در مرکز توجه قرار دارد. وی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «آموزش مجازی با توجه به اهداف تعیین شده درفلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران» در سال 1389 در دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران دفاع نمود. رام همچنین رساله مقطع دکتری تخصصی خود را با عنوان «طراحی و اعتباریابی برنامه درسی برای آموزش ارزش خویشتن بانی در دانش آموزان سنین ۱۴-۷ سال» با محوریت موضوع تقوا در سال 1396 در دانشگاه تربیت مدرس تهران با موفقیت به اتمام رسانده و دفاع کرد.

همچنین از وی سه مقاله علمی-پژوهشی به چاپ رسیده که عبارتند از: 

* آموزش خویشتن‌بانی به کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه پدیدارنگارانه. این مقاله در مجله «مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی» در سال 1396 منتشر گردیده است

* منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانی. این مقاله در فصلنامه «تعلیم و تربیت» در سال 1397 به چاپ رسیده است. 

* تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تاملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا. این مقاله نیز در سال 1396 توسط مجله «مبانی تعلیم و تربیت» منتشر گردیده است.

منابع
1. آموزش خویشتن‌بانی به کودکان سنین 7 تا 14 سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ - خبرگزاری فارس.

2. آثار پژوهشی سمیه رام - پایگاه مجلات تخصصی نور.

3. پایان نامه های مقطع ارشد دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران. 

مشارکت
این مقاله مفید بود؟ رای‌ها: 4
جزئیات مقاله
آخرین به روز‌رسانی در: 12:33 1398/08/11
آخرین به روزرسانی توسط: (MohammadReza)
تاریخ انتشار: 06:10 1398/07/30
مقاله را به اشتراک بگذارید: 
نویسنده: Bazri
مقالات پیشنهادی